Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Štampani dekorativni beton može sa jedne strane dočarati kamen, drvo ili kaldrmu, a sa druge, može ispoštovati tendencije savremenog arhitektonskog izraza jednostavnim, glatkim kalupima.

stepenice

Štampani dekorativni beton se izrađuje od armiranog betona koji se dodatno ojačava polipropilenskim vlaknima i učvršćivačima u boji. Zbog kvaliteta strukturnih komponenti štampani dekorativni beton se ponaša kao jedinstvena celina, pa ne može doći do pucanja fugni zbog preopterećenja, rastinje ne može da izbije na površinu, nisu moguća nikakva ni uzdignuća ni ulegnuća. Ostaje nepromenjen i pod teretom teških kamiona. Zahvaljujući kvalitetnim učvršćivačima koji se koriste prilikom izrade štampanog betona, nijanse i boje ostaju nepromenjene u svim vremenskim uslovima, čak i pri ekstremnim temperaturama od -40 do +40 o C.

beton
Copyright © 2009 - 2016 SAN ART| All right reserved. Designed by JN